Aktuální projekty
na kterých pracujeme

Údržba veřejných ploch

Zeleň a parky

V současné době realizujeme tyto zakázky: Obnova dlážděných ploch komunikací na plochách parků celopražského...
2017 - 2018 více