Navštivte odborný seminář o mlatových cestách

Vážení kolegové,

přijměte pozvánku na odborný seminář "Mlatové povrchy v kontextu klimatických změn a zamyšlení nad jejich možností využití v městském prostředí", který se koná v pondělí dne 4. 10. 2021, od 9.00 do 15.30 na Mariánském náměstí v budově Magistrátu hlavního města Prahy v hlavním zastupitelském sálu. 

Tento seminář je pořádán pod záštitou Ing. Petra Hlubučka, náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti. Na jeho pořádání se dále podílelo více organizací: Česká zemědělská univerzita v Praze, ČVUT, Národní památkový ústav, OCP MHMP, ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR  s.r.o., Road partners s.r.o., Botanický ústav AVČR a Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Greenery plus s.r.o.

Téma semináře jsme se snažili udělat na aktuální a pálivé téma dnešní doby, tedy propustné povrchy pro cesty a jiné dopadové plochy. Tento seminář uvede  pan náměstek Ing. Petr Hlubuček. Jako přednášející jsme se dovolili pozvat nejlepší specialisty a odborníky v tomto oboru, kteří se této práci věnují již minimálně 20 let a mohou Vám tedy předat vedle odborných informací i velice cenné odborné zkušenosti z praxe (Ing. Alice Dědečková, Ing. Ivan Staňa, Ing. Petr Mondschein Ph.D., Ing. Jiří Slepička, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Pavel Pek, Ing. Sylvie Jarešová, RNDr. Oldřich Vacek CSc.

Velice se těšíme na Vaši účast a doufáme, že budete tento seminář pro Vás přínosný.

 

Přihlášky podejte online zde