Seznam referencí

Naše reference jsou všude kolem vás

Referencí máme opravdu mnoho. Uvádíme ty nejzajímavější.

Praha a okolí

 • Údržba mlatových povrchů ve Valdštejnské zahradě
 • Údržba mlatových povrchů v areálu Černínského paláce
 • Rekreační a kondiční areál RAK, Praha - Modřany (2014)
 • Revitalizace Havlíčkova náměstí, Praha 3 (2014)
 • Úprava parteru Panského dvora v areálu VÚKOZ Průhonice (2014)
 • Obora Hvězda - obnova cestní sítě - oprava střední pojízdné cesty od severního vstupu k Letohrádku (2013)
 • Oprava cesty k Vozovně, park Stromovka (2013)
 • Park Kouřimská, Praha 3 (2013)
 • Oprava dlážděných komunikací na plochách parků celopražského významu na plochách hl. m. Prahy - Královská obora, vrch Vítkov, vrch Petřín včetně zahrady Kinských, Letenské sady (2012-2014)
 • Oprava mlatových cest v majetku hl. m. Prahy (2011-2013)
 • Vybudování nových parkových chodníčků - VÚKOZ Průhonice (2012)
 • Hřiště u Gorlice - NKP Vyšehrad (2012)
 • Regenerace dětského hřiště v ul. Stříbrského a v ul. Starochodovská (2012)
 • Revitalizace jižní stráně parku Riegrovy sady v Praze 2 (2010-2011)
 • Oprava mlatových cest v parku u Chodovské vodní tvrze (2011)
 • Zpevněné plochy u Gočárových domů pro občerstvení v areálu Zoologické zahrady v Praze (2011)
 • Rekonstrukce nástupního prostoru areálu zámku a parku v Průhonicích, II. etapa (2011)
 • Obnova stromořadí Kotlaska, nám. Dr. V. Holého, Praha 8 (2011)
 • Obnova stromořadí na náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3 (2010)
 • Obnova stromořadí v ulici Vršovická, Praha 10 (2010)
 • Rekonstrukce parku Fetrovská - Na Pískách, Praha 6 (2010)
 • Oprava mlatových povrchů v Zahradě Kinských, Praha 5 (2010)
 • Rekonstrukce a opravy mlatových povrchů - Obora Hvězda, Praha 6 (2010)
 • Rekonstrukce mlatových povrchů v parku Podvinný mlýn, Praha 9 (2010)
 • Výměna filtračních zón v rybníku ve Valdštejnské zahradě (2010)
 • Oprava cest v Průhonickém parku (2010)
 • Rekonstrukce nástupního prostoru areálu zámku a parku v Průhonicích (2009)
 • Oprava lesních cest v Prokopském údolí (2009)
 • Výsadba rostlin na plochách MČ Prahy 11 (2009)
 • Zoologická zahrada Praha - Oprava bezbariérové cesty za hlavním vstupem (2009)
 • Zoologická zahrada Praha - Oprava kamenné zídky u lemurů (2009)
 • NKP Vyšehrad - Rekonstrukce Hornverku nad Táborskou branou (2008 - 2009)
 • Výstavba dětských hřišť v k. ú. Vokovice a Řepy (2008 - 2009)
 • Lesopark Vinice - komunikace - trasa 1,2,3 (2008)
 • Botanická zahrada Praha - Cesta s opěrnými a zárubními zídkami ve vinici sv. Kláry (2008)
 • Botanická zahrada Praha - Parková cesta Středomoří a Vřesoviště (2007)
 • Zoologická zahrada Praha - Úprava plochy u Výchovného a vzdělávacího pavilonu (2007)
 • NKP Vyšehrad - Ekocentrum - oplocení a cesta k servisnímu objektu (2007)
 • Vodní svět, ZŠ Gutova, Praha 10 (2007)
 • NKP Vyšehrad - Obnova Královské a knížecí Akropole (2002 - 2006) - 2. místo Park roku 2009
 • Architektonické a parkové úpravy ve vnitrobloku Radhošťské ulice, Praha 3 (2004)
 • Mlatové povrchy ve Valdštejnské zahradě (2000 - 2001)
 • NKP Vyšehrad - Obnova Štulcových sadů (2000 - 2001)
 • NKP Vyšehrad - Obnova Karlachových sadů (1999 - 2000)
 • Úprava cestních sítí v areálu Černínského paláce (1995 - 1996)

 

Tábor

 • Údržba veřejné zeleně
 • Sadové úpravy na akci Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře (2014)
 • Sadové úpravy na náměstí Fr. Křižíka v Táboře (2013)
 • Modernizace DH v MŠ Tábor, Petrohradská 2393 (2013)
 • Hřiště pro seniory v Táboře na SNL (2012)
 • VI. etapa regenerace Pražského sídliště v Táboře (2012)
 • Revitalizace Tismenického údolí v Táboře - II. etapa - cyklostezka 1. část (2011)
 • Obnova dětského hřiště pod poliklinikou u domu č.p. 2551 (2011)
 • Modernizace zahrady v MŠ Komenského 2254, Tábor (2011)
 • Modernizace zahrady v MŠ Sokolovská 2417, Tábor (2010)
 • Modernizace zahrady v MŠ Dlouhá 340, Tábor (2010)
 • Revitalizace veřejných prostranství v příměstských částech Tábora I. a II. (2006 - 2010)
 • Odpočinková zóna Jordán I. etapa - sadové úpravy (2009)
 • Rekonstrukce Husova parku (2008 - 2009)
 • Rekonstrukce parku Popraviště (2006 - 2009)
 • Geologická expozice (2006 - 2007)
 • Rekonstrukce třídy 9. května (2006)
 • Revitalizace prostoru před Svíčkou (2005)
 • Rekonstrukce prostoru Velký šanc (2004)