Záruky a zajištění

Získali jsme tyto certifikáty:

ISO 9001: 2009 - systém managementu kvality, od roku 2003
ISO 14001: 2005 - systém environmentálního managementu, od roku 2007
OHSAS 18001: 2008 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práce, od roku 2009          

Realizační činnost společnosti je z větší části zaměřena na veřejný sektor. Součástí požadavků ve výběrových řízeních bývá zpravidla plnění požadavků norem ISO. Proto jsme se v posledním desetiletí zaměřili na vnitřní organizaci tak, abyhom plnili všechna kritéria pro získání certifikátů dle ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a ISO OHSAS 18001:2008 (viz. dokumenty ke stažení).

Certifikačním orgánem, který naší společnosti certifikáty uděluje je společnost VÚPS. Další poviností držitele certifikátů je zveřejňování Politiky integrovaného systému (viz. dokumenty ke stažení).

Protokolárním předáním díla naše společnost poskytuje až pětileté záruční lhůty na většinu dodávek.

Činnost firmy je jištěna členskými podíly ve výši 610 000,-Kč a pojistnou smlouvou na způsobené škody do výše 10 000 000,- Kč uzavřené u pojišťovny Generali.

Máme to zkrátka pod kontrolou.