Areál Ráček

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala v roce 2015 v Praze 4 - Modřanech akci „Areál Ráček“ .

Jednalo se o kompletní revitalizaci pozemku s cílem vytvořit atraktivní místo v sídlišti, zpřístupnit areál veřejnosti a vytvořit místo pro odpočinek, hru a poznání hornin. Základními prvky revitalizace areálu Ráček jsou geoexpozice, veřejné prostranství, dětské hřiště, zatravněná plocha, oprava komunikací a venkovní schodiště včetně zábradlí. Doplnění městského mobiliáře, oprava osvětlení komunikace, oprava oplocení a vstupních bran. 

Součástí realizace byly: 

·    bourání a demolice – odstranění betonových cest, obrubníků, oplocení

·      rozsáhlé terénní úpravy, zemní práce a modelace terénu

·      geologická expozice – zajištění a instalace kamenných exponátů včetně kotvení, instalace kamenného raka, dodávka a montáž informačních tabulek, zhotovení kamenné šlapákové cesty

·      dětské hřiště – dodávka a montáž herních prvků pro děti ve věku od 3 do 8 let a herních prvků pro děti od 8 až 14 let, zhotovení dopadové plochy z kačírku včetně dřevěných obrubníků

·      zhotovení komunikací s asfaltovým povrchem

·      zhotovení mlatových povrchů včetně podkladů a obrubníků z ocelové pásoviny

·      zhotovení zámkové dlažby, zatravňovací dlažby

·      dodávka a montáž betonových obrubníků, osazení betonových palisád

·      instalace gabionů 

·      rekonstrukce stávajícího schodiště, dodávka a montáž ocelového zábradlí

·      dodávka a montáž oplocení z pletiva, oprava podezdívek, dodávka a montáž vstupních branek a posuvné brány

·      dodávka a montáž mobiliáře – kovové parkové lavičky, lavice z dubové kulatiny, odpadkové koše, stojany na kola, sloupky pro uvázání psů

·      informační systém – osazení informačních tabulí a velkoprostorových kovových prvků - loga areálu

·      instalace veřejného osvětlení

·      rozsáhlé sadové úpravy včetně udržovací péče spočívající v kácení dřevin včetně odstranění pařezů, zmlazení porostů, založení a ošetření parkových trávníků, založení svažitých záhonů, výsadba vzrostlých stromů a keřů