Zahradní schodiště

Zahradní schodiště tvoříme z různých materiálů. Oblíbené jsou schody kamenné nebo dřevěné. Spojují jednotlivé úrovně pozemku, abyste mohli pohodlně a bezpečně projít. Používají se také ve strmějších svazích. Schodiště je často součástí většího celku, například pro spojení ploch mezi opěrnými zdmi.

Vybudujeme i vaše schodiště v zahradě, parku nebo na veřejném prostranství. Schody umožní snadnou a bezpečnou chůzi v terénu a zdolání výškových překážek. Často schodiště tvoříme jako součást většího celku, například pro zpřístupnění jednotlivých úrovní pozemku, propojení ploch mezi opěrnými zdmi nebo pro zpřístupnění cesty ve svahu.

 

Schody, které jsou navěky

Při stavbě schodiště můžete volit různé materiály, které se liší především životností.

Dřevěné schody jsou jednodušší na instalaci, ale bývají často kluzké a mají nízkou životnost.

Při použití kamene nebo podobného materiálu je nutná úprava podloží. Ale vydrží navěky.

 

Chcete vybudovat zahradní schodiště?

Ozvěte se nám