Botanická zahrada

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala v roce 2008 na území Botanické zahrady hl. m. Prahy akci "Cesta s opěrnými a zárubními zídkami ve vinici sv. Kláry". Jednalo se o vybudování zcela nové pochozí komunikace v místě stávající pěšiny napříč vinicí. Nejdůležitějším prvkem této akce byly opěrné zdi z lomového kamene po obou stranách cesty. Součástí zakázky bylo také vybudování odvodnění cesty a zhotovení dlážděných a mlatových pochozích povrchů na této nově vzniklé cestě.