Botanická zahrada - Expozice medonosných rostlin a včel

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala v roce 2015 na území Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji akci „Expozice medonosných rostlin a včel“. 

Rozsah realizace:

-      Založení dvou prohlídkových okruhů z žulové dlažby různých barev, včetně terénních úprav, podkladní konstrukce a obrubníků z ocelové pásoviny.

-      Zhotovení jezdeckých schodů a schodiště na terasu domku.

-      Zhotovení veřejného osvětlení.

-      Inženýrské sítě – kanalizace, vodovod.

-  Dodávka a montáž zahradního domku včetně terasy, pergoly a zábradlí. Součástí realizace byly výkopové práce, terénní úpravy, drenáže, kompletní elektroinstalace, okapový chodník z betonových dlaždic a kamenná dlažba z lomového kamene.

-      Sadové úpravy – zemní práce, terénní úpravy, kácení dřevin, založení trávníku.

-      Založení střešní zahrady včetně vegetace.