Cyklostezka Tismenické údolí

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala v roce 2011 stavbu „Revitalizace Tismenického údolí v Táboře – II. etapa – cyklostezka 1. část“. Jednalo se o úpravu stávající nezpevněné cesty pod Bezdušovou ulicí. Nově vybudovaná stezka má charakter komunikace se sloučeným provozem pro chodce a cyklisty. Obsahem stavby byly rozsáhlé zemní práce ve ztížených podmínkách, zhotovení a rekonstrukce kamenných terasů, oprava stávajícího schodiště, zhotovení stezky z betonové zámkové dlažby o délce 0,408 km a vybudování přírodní dřevěné tělocvičny včetně montáže herních prvků z akátového dřeva a mobiliáře. Součástí revitalizace byly i sadové úpravy včetně založení travnatých ploch a odstranění nevhodných dřevin.