Dětské hřiště Slapy Slapy u Tábora

Firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. realizovala v obci Slapy zakázku Dětské hřiště Slapy .

Jednalo se o vybudování nového dětského hřiště včetně herních prvků, mobiliáře a ozelenění prostoru hřiště.

Součástí realizace bylo: 

§  terénní úpravy, zemní práce pro cestní systém

§  realizace podkladních vrstev parkových cest

§  realizace mlatových chodníků

§  dodávka a montáž dětských herních prvků

§  zhotovení dopadových ploch herních prvků z kačírku

§  dodávka a montáž mobiliáře – odpadkové koše, parkové lavičky, provozní řád hřiště

§  osazení ocelových obrubníků

§  založení trávníků

§  výsadba vzrostlých stromů a keřů