Dětské hřiště Slapy

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala v obci Slapy zakázku Dětské hřiště Slapy.

Jednalo se o vybudování nového dětského hřiště včetně herních prvků, mobiliáře a ozelenění prostoru hřiště.

Součástí realizace bylo: 

  • terénní úpravy, zemní práce pro cestní systém
  • realizace podkladních vrstev parkových cest 
  • realizace mlatových chodníků
  • dodávka a montáž dětských herních prvků
  • zhotovení dopadových ploch herních prvků z kačírku
  • dodávka a montáž mobiliáře – odpadkové koše, parkové lavičky, provozní řád hřiště
  • osazení ocelových obrubníků 
  • založení trávníků
  • výsadba vzrostlých stromů a keřů