Dům s pečovatelskou službou pro seniory

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro OHL ŽS, a.s. zakázku „Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem, Sezimovo Ústí“.

Předmětem zakázky bylo kompletní provedení komunikací a sadových úprav v rámci výstavby Domu s pečovatelskou službou v Sezimově Ústí. Práce spočívaly v tomto plnění:

·     terénní úpravy a zemní práce – rozsáhlé celoplošné odtěžení ornice a zeminy do projektové nivelety komunikací s úpravou plání komunikací

·     komunikace – zhotovení podkladních a konstrukčních vrstev příjezdových komunikací a parkoviště z ŠD vč. provedení cementové stabilizace pláně. Provedení asfaltového souvrství příjezdové komunikace a pokládka zatravňovací bet. dlažby požárního příjezdu. Provedení konstrukčních vrstev pochozích cest a chodníků. Montáž obrubníků z betonových i kamenných prvků do betonového lože. Pokládka betonových zámkových dlažeb pochozích a pojezdových komunikací. Pokládka kamenných mozaikových dlažeb pochozích cest.

·     kanalizace – instalace liniových žlabů a vpustí dešťové kanalizace, výškové úpravy kanalizačních šachet, provedení přípojek liniových žlabů

·     sadové úpravy – založení parkových trávníků a záhonů, výsadba vzrostlých stromů, keřů a vodních rostlin, mulčování, ukotvení stromů a instalace ochranných mříží

·     zednické práce – provedení opěrné zdi plotu a ochranné zídky vodní nádrže