Hotel Zámeček, Poděbrady – sadové úpravy

Firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. realizovala zahradnické práce na zakázce:

„Hotel Zámeček, Poděbrady – sadové úpravy“

Předmětem zakázky byly komplexní sadové úpravy, které spočívaly v tomto plnění:

·      terénní úpravy, zemní práce

·      příprava ploch pro založení zeleně, chemické odplevelení

·      výsadba 102 ks vzrostlých alejových stromů

·      výsadba 795 ks keřů

·      výsadba 9 189 ks trvalek a 4 867 ks cibulovin

·      výsadby rostlin byly provedeny včetně ošetření, hnojení, řezů rostlin, mulčování a ukotvení stromů

·      založení 2 358 m2 parkového trávníku

·      založení 5 033 m2 květnaté louky

·      údržba zeleně – zálivka, pletí, seč trávníku