Hřiště pro seniory v Táboře

Firma Zahradní architektura Tábor spol. s r.o. realizovala v roce 2012 stavbu „Hřiště pro seniory v Táboře na SNL“. Jednalo se o úpravy stávající zeleně na plochu pro volnočasové využití pro rehabilitaci, posílení a setkávání seniorů. Obsahem stavby byla dodávka a montáž cvičebních strojů, laviček, košů na odpadky a kolostavů. Dále firma realizovala hřiště na petangue z mlatového povrchu s dřevěnými mantinely, mlatové cesty s betonovými obrubníky, zhotovení altánu a pergoly s podlahou v zámkové dlažbě. Součástí stavby byly i sadové úpravy, spočívající v úpravách ovocného sadu, výsadbě nových stromů, výsadbě popínavých rostlin a obnově a založení travnatých ploch.