Květinová výzdoba středu města Tábor

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala v Táboře zakázku: „Střed města – květinová výzdoba a její údržba“.

Jednalo se o jarní výsadbu letniček, podzimní výsadbu a jarní doplnění dvouletek a výsadbu cibulovin. Součástí údržby těchto výsadeb bylo doplnění substrátů, pletí, hnojení, zálivka, ošetření proti škůdcům a aplikace půdního kondicionéru. Předmětem zakázky byla i údržba o keřové a trvalkové výsadby. Dále firma prováděla sekání a vyhrabání trávníků, sběr listí a údržbu uličního stromořadí, včetně zálivky, ošetření stromů proti škůdcům, hnojení, odplevelování rabátek a odstraňování výmladků.