Mercandinovy sady

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala v roce 2016 akci „Mercandinovy sady – obnova historického parku – II. etapa“.

Jednalo se o obnovu hlavního městského parku v Klatovech. Stavba zahrnovala provedení demolice, nové provedení komunikací, fontány před kolonádou, vodovod, kanalizaci, závlahový systém, veřejné osvětlení, městský mobiliář, restaurátorské práce a sadové úpravy. 

Součástí realizace byly: 

·     bourání a demolice, sanace dvou odpadních jímek

·     rozsáhlé terénní úpravy, zemní práce a modelace terénu

·     zhotovení cyklostezky s asfaltovým povrchem včetně dopravního značení

·     zhotovení mlatových povrchů včetně podkladů 

·     zhotovení kamenné a betonové dlažby včetně podkladů a osazení obruby z kostek

·     dodávka a montáž atypických betonových obrubníků

·     zhotovení kanalizace a vodovodu, kompletní konstrukce ČOV

·     dodávka technologie vodní fontány před Kolonádou

·     restaurátorské práce, transfer soch a kašny

·     instalace veřejného osvětlení

·     dodávka a montáž mobiliáře – parkové lavičky, odpadkové koše, cyklostojany

·     dodávka a montáž závlahového systému

·     sadové úpravy – kácení dřevin, založení a ošetření parkových trávníků, výsadba rostlin