Mlatové cesty zámeckého parku Lysá nad Labem

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Město Lysá nad Labem zakázku  „Revitalizace cest v zámeckém parku“.

Předmětem zakázky byla revitalizace hlavní cesty francouzské zahrady v parku, který je součástí památkově chráněného zámeckého areálu (kulturní památka číslo 1000132685). Jednalo se o rekonstrukci cest s mlatovým povrchem včetně odvodnění.

Práce spočívali v tomto plnění:

·     terénní úpravy a zemní práce

·     odstranění podkladů

·     realizace jednotlivých konstrukčních vrstev

·     realizace mlatového povrchu

·     instalace obrubníků z ocelové pásoviny

·     zhotovení kamenné dlažby

·     odvodnění, zřízení dubových svodnic