Návrh a realizace přírodní zahrady U Mateřské školky Mečeříž

Projekt je navržen jako moderní a přirozeně působící prostor, který je ideální pro odpočinek a zahrnuje obnovu dětského hřiště pro volnočasové aktivity pro děti různých věkových skupin.

Rostlinné druhy vybrané v projektu jsou plně v souladu s charakterem místní krajiny a tradičním využíváním užitkových a okrasných rostlin.

Naším cílem bylo také otevřít hlavní pohledové osy u vstupu, kde byly v projektu vyměněny smrky za lipovou výsadbu a doplněny okrasně kvetoucími muchovníky. Celý prostor je lemován okrasnou výsadbou keřů a záhonů, která bude působit celoročně. Záhony mají převážně obloukovité tvary a kombinují pestré barvy trvalek. Jsou rozmístěny po celém území. Zahrada je rozdělena na několik hlavních zón: vstupní část s okrasnou funkcí, relaxační část zahrady s posezením pod stromem, část pro pěstování zeleniny ve zvýšených záhonech a hrací zónu jako dominantní prvek. Okrasná část vizuálně propojuje celý prostor a obsahuje dřevěné prvky pro zvýšení atraktivity. Hlavní vstupní záhon obklopuje vstupní cestu a propojuje ji s ostatními částmi zahrady. 

Projekt zahrnuje několik odpočinkových zón. První zóna se nachází pod stávajícím stromem, kde mohou rodiče s dětmi posedět u dřevěného piknikového stolu. Další prostor je na trávníku a v záhonech, kde jsou umístěny pařezy různé velikosti pro sezení. V levé části zahrady je hmatový chodník, který plynule navazuje na balanční prvek, a zahradní kuchyň pro děti, obklopená okrasnou výsadbou keřů a květin. V pravé části zahrady je dominantní dětské hřiště, které nabízí posezení a zákoutí ve vrbovém altánku, pěstování rostlin a pozorování motýlů u hmyzího domečku ve květinové výsadbě.

 

První etapa realizace proběhla v roce 2024.