Obnova a oprava trvalkové zahrady Květnice - Petřín

Firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. realizovala pro Hlavní město Praha v roce 2021 práce na zakázce

„Obnova a oprava trvalkové zahrady Květnice - Petřín“

 Předmětem zakázky byla celková obnova a oprava všech součástí parku – cestního systému, mobiliáře, historického jezírka, závlahového systému a zámečnických prvků. Došlo též ke kompletní revitalizaci záhonů s novým osázením původními druhy rostlin dle požadavků památkové péče.

Práce spočívaly v tomto plnění:

·      bourací práce, demolice – vybourání betonů původního jezírka, vybourání původních kamenných obrubníků a kamenných schodišť. Odstranění ŠD vrstev z cest vč. odtěžení zemin na „nově zřizovaných chodníčcích“. Odstranění starého plotu a závlahového vedení.

·      zemní práce – výkopy pro závlahy, přípojku elektro, konstrukční vrstvy chodníků, jezírko a přemístění zeminy v rámci přípravy nových záhonů, byly vytvořeny 4 nové a zrekonstruovány 2 stávající skalky.

·      vodovod a kanalizace – byla provedena pokládka nového PE vedení závlahového systému vč. připojení na veřejný vodovod. Dále byly zřízeny obslužné šachty závlah a vedení na vnitřní okruh recilkulace vody v jezírku. Pro likvidaci případných přebytků dešťových vod byly zřízeny štěrkové vsakovací jámy.

·      komunikace – byl obnoven původní rastr cestního systému dle historických pramenů vč. osazení kamenných obrubníků z původních zdrojů. Byly provedeny nové konstrukční ŠD vrstvy a nová obrusná mlatová vrstva. V prostoru u jezírka byla zřízena plocha z kamenné dlažby.

·      sadové úpravy – v celém parku byly odstraněny nevhodné rostliny, zachované druhy byly odborně ošetřeny, záhonové plochy vyplety, byla doplněna zemina a substrát. Poté bylo vysazeno 3 600 ks rostlin – původní druhy dle historických podkladů a provedeno zamulčování ploch.

·      mobiliář – původní parkové lavičky a odpadkové koše byly kompletně restaurovány.

·      stavební práce – jedno z původních kamenných schodišť bylo přemístěno a jedno zrenovováno na stejném místě, na místě původního jezírka byla zhotovena nová „bílá vana“ nového vodního objektu v původním tvaru.

·      zámečnické práce – bylo vyrobeno a následně osazenonové zábradlí podle historické předlohy