Obnova mlatových cest a provedení výsadeb v historickém zámeckém parku v Bezděkově

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala zakázku „1. etapa obnovy mlatových cest a provedení výsadeb dubů, habrů, azalek a rododendronů a s tím souvisejících terénních úprav v historickém zámeckém parku v Bezděkově“.

Předmětem zakázky bylo zřízení živého habrového plotu, výsadba vzrostlých dubů do původních pařezů, výsadba skupinových výsadeb azalek a rododendronů do záhonů a celková obnova pěších a manipulačních komunikací v prostoru zámeckého parku. 

Práce spočívaly v tomto plnění:   

·      zemní práce – rozsáhlé terénní úpravy, odvodněním cest, zřízením zemního valu pro výsadbu živého habrového plotu, modelací terénu,

·         sadové úpravy – odstranění dřevin včetně pařezů, 3 500 m2 založených trávníků

·      výsadby rostlin – výsadba vzrostlého habrového živého plotu, speciální výsadba vzrostlých stromů do původních pařezů včetně ochrany kmene, zhotovení kotvení a provedení výchovného řezu, výsadba rododendronů a azalek včetně zhotovení drenážní vrstvy a zapravení rašeliny,

·         povýsadbová péče

·         komunikace – zhotovení podkladních vrstev komunikací z hutněných štěrkodrtí, provedení 1 545 m2 pochozí vrstvy mlatových povrchů a zemních krajnic