Obnova mlatových cest historického zámeckého parku v Břežanech

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Českou provincii Kongregace sester sv. Hedviky zakázku „Obnova mlatových cest historického zámeckého parku v Břežanech – etapa 1a + 1e“.  

Předmětem zakázky byla celková obnova pěších komunikací v části zámeckého parku v exponované části.

Práce spočívaly v tomto plnění:   

·      zemní práce - na podkladech cestního systému a souvisejícím odvodnění cest

·      bourací práce, demolice a rekultivace – odstranění stávajících podkladů

·      komunikace – zhotovení podkladních vrstev pěších komunikací, instalace ocelových obrub a provedení pochozí vrstvy mlatových povrchů z materiálu Parkdekor, v části komunikace a odpočívadlech byla provedena kamenná dlažba

·      mobiliář – byly osazeny parkové lavičky a historizující ukazatele

·      sadové úpravy – obnova trávníků dotčených stavbou