Obnova parku na Hradčanském náměstí

Firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. realizovala pro Hlavní město Prahu, zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP zakázku

„Obnova parku na Hradčanském náměstí“.

Předmětem zakázky byla celková obnova pěších komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a mobiliáře. Jednalo se tak o komplexní revitalizaci parku na Hradčanském náměstí v historické části Prahy jehož součástí je památky Morový sloup se sochou P. Marie (katalogové číslo 1000151630).

Práce spočívali v tomto plnění:

·     bourací práce, demolice a rekultivace – rozebrání dlažeb komunikací, odstranění podkladů, vytrhání kamenných krajníků a obrubníků

·     rozsáhlé terénní úpravy a zemní práce na podkladech cestního systému a reliéfu parku

·     komunikace – odstranění asfaltových povrchů, zhotovení podkladů a povrchu pěších komunikací z žulové dlažby včetně žulových obrubníků,

·     veřejné osvětlení – demontáž a zpětná instalace svítidel a stožárů v.o., zednické opravy na stávajících pilířích rozvaděčů a jejich nové kompletní zámečnické oplechování, instalace nového rozvaděče, pokládka nových kabelů pro přívod elektrické enargie k sloupům v.o.

·     mobiliář – dodávka a instalace odpadkových košů, parkových laviček a zahrazovacích historizujících sloupků, repase části odpadkových košů a parkových laviček, instalace ochranných mříží ke stromům

·     kácení stromů a odstranění dřevin

·     arboristické ošetření dřevin – řezy stromů prováděné lezeckou technikou

·     sadové úpravy – založení trávníků, výsadba vzrostlých stromů a keřů, mulčování, ukotvení stromů.

·     Oprava a dodláždění památkově chráněné kamenné dlažby v prostoru kulturní památky Morového sloupu