Obnova uličních stromořadí na území městské části Praha 2 Praha

 

Firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. realizovala pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. v roce 2020 práce na zakázce

 „Obnova uličních stromořadí na území městské části Praha 2“

Předmětem zakázky byla výsadba stromů do stávajících stromořadí  a obnova stromových rabátek v katastru městské části Prahy 2.

Realizace zakázky spočívala v tomto plnění:

    ruční odstranění pařezů

    výsadba 92 ks vzrostlých stromů včetně ručního hloubení jamek, dodávky strukturálního substrátu, ochranného nátěru kmenů, dřevěného kotvení, zhotovení závlahových sond, zhotovení rabátek z mlatového povrchu a mulčovací kůry

    oprava obruby rabátek z žulových kostek

    dodávka a montáž kovové chráničky stromů

    obnova 298 ks stromových rabátek včetně výměny substrátu a zhotovení nového mlatového povrchu v ul. Koněvova, Velehradská a Přemyslovská

    ochranný nátěr 103 ks kmenů stromů na Rašínově nábřeží

    zajištění dopravního značení

    rozvojová a udržovací péče po dobu 3 let

Práce probíhaly v uličních stromořadí v intravilánu města, v lokalitách s vysokou hustotou dopravy, malým manipulačním prostorem, zvýšeným pohybem osob a zvýšeným výskytem překážek (např. parkujících automobilů, městského mobiliáře, inženýrských sítí apod). Veškeré práce probíhaly za plného provozu, bez možnosti vyparkování automobilů a výluk provozu MHD.