Obora Hvězda - obnova cestní sítě

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala v areálu Obory Hvězda obnovu cestní sítě. 

Cesta od jižního vstupu k letohrádku - jednalo se o rekonstrukci stávající cesty z mlatového povrchu. Předmětem realizace bylo odtěžení povrchů, demontáž mobiliáře, zhotovení 3 850 m2 nového mlatového povrchu, zřízení a osazení 3 150 bm obrubníků z ocelového plechu, vydláždění plochy pod lavičkami kamennou dlažbou, úprava terénu, sadové úpravy včetně založení parkového trávníku. Součástí realizace bylo dále zhotovení a instalace atypického mobiliáře – odpadkových košů a Plečnikovy lavice.

Vstupní plocha u severního vstupu -  jednalo se o stavební úpravy vstupní křižovatky. Součástí realizace bylo odstranění stávající štěrkové plochy včetně odtěžení povrchů, demontáž mobiliáře, vydláždění plochy o výměře 1 475 m2 kamennou dlažbou, zřízení a osazení kamenných obrubníků a obrubníků  z ocelového plechu, úprava terénu včetně založení parkového trávníku. Předmětem zakázky bylo dále odvodnění rekonstruovaných ploch, které spočívalo ve zřízení dešťových vpustí, kanalizačních šachet a podzemní retenční zasakovací nádrže.

Oprava střední pojízdné cesty od severního vstupu k letohrádku -  jednalo se o rekonstrukci stávající cesty z mlatového povrchu. Součástí realizace bylo odtěžení povrchů, demontáž mobiliáře, zhotovení mlatovéhopovrchu, zřízení a osazení obrubníků z ocelového plechu, dodávka a montáž mobiliáře a  založení parkového trávníku.