Oprava cestní sítě Husova parku

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Městskou část Praha 22 - Uhříněves práce na zakázce
„Oprava cestní sítě Husova parku“

Předmětem zakázky byla celková obnova parkových cest v exponované lokalitě MČ Prahy 22 – Uhříněvsi – Husův park.
Práce spočívaly v tomto plnění:
•    bourací práce, demolice – odstranění konstrukce stávající cestní sítě, vybourání stávajícího mobiliáře vč. likvidace
•    terénní úpravy a zemní práce na podkladech cest
•    komunikace – zhotovení nových podkladních konstrukcí provedením a návozem nových ŠD vrstev, hutnění a urovnávání vrstev do příslušné nivelety komunikace, provedení nové pochozí vrstvy pěší komunikace (1796m2) z žulové odsekové dlažby a betonové dlažby v místech nájezdů na komunikaci vč. osazení ocelových pásnic obrub
•    sadové úpravy – oprava dotčených trávníků, ohumusování ploch a založení nových trávníků, hloubení jam pro sázení stromů a příprava trvalkových záhonů
•    ostatní práce – dodání a montáž nových odpadkových košů a parkových laviček, uložení chrániček pro další práce (v.o., závlahy)