Oprava mlatových cest – zámecký park Blatná

Firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. realizovala práce na zakázce

„Oprava mlatových cest – zámecký park Blatná“

Předmětem zakázky byla celková obnova povrchů mlatových komunikací o výměře 1 823 m2 v části památkově chráněného zámeckého parku v Blatné.

Práce spočívaly v tomto plnění:

·      bourací práce, demolice – odstranění poškozené vrstvy renovované plochy

·      komunikace – přerovnání, přespádování a přehutnění ploch s doplněním ŠD podkladů komunikací, pokládka nové obrusné vrstvy mlatového povrchu Parkdecor včetně urovnání a hutnění

·      ostatní práce – příprava mlatových „zálivů“ pod lavičky