Oprava povrchů mlatových cest – Park Michalov

Firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. realizovala pro práce na zakázce

„Oprava povrchů mlatových cest – Park Michalov“

Předmětem zakázky byla celková obnova povrchů komunikací o výměře 6 295m2 v exponované části památkově chráněného městského parku Michalov v Přerově.

Práce se skládaly ze dvou částí a spočívaly v tomto plnění:

·      bourací práce, demolice – odstranění poškozené vrstvy renovované plochy vč. likvidace vybouraných materiálů na městské skládce

·      komunikace - přerovnání a přespádování ploch s doplněním ŠD, hutnění plochy, pokládka nové obrusné vrstvy mlatového povrchu vč. urovnání a hutnění, odvodnění části ploch drenážním trativodem