Ovocný sad ve Zvěroticích

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o., realizovala pro Obec Zvěrotice zakázku

 „Ovocný sad ve Zvěroticích“

Předmětem zakázky bylo založení ovocného sadu v extravilánu obce.

Realizace zakázky spočívala v tomto plnění:

·      odstranění ruderálního porostu, pokácení stromů včetně odstranění pařezů

·      arboristické ošetření stávajících stromů – zdravotní a bezpečnostní řezy

·      výsadba ovocných stromů včetně mulčování a dřevěného kotvení

·      výsadba keřů

·      zhotovení ochranného dřevěného bednění a ochranné dřevěné oplocenky

·      založení 3 932 m2 trávníků

·      tříletá povýsadbová péče