Planá nad Lužnicí – sadové úpravy intravilánu města

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Město Planá nad Lužnicí zakázku „Planá nad Lužnicí – sadové úpravy intravilánu města“.

Předmětem zakázky byla výsadba dřevin v různých lokalitách intravilánu města Planá nad Lužnicí.

Práce spočívaly v tomto plnění:   

·      zemní práce – výkop jam pro stromy a keře, příprava záhonů, rozprostření substrátů

·      kácení – bylo provedeno kácení vzrostlých stromů včetně odstranění pařezů

·      založení trávníků – byly založeny nové parkové trávníky výsevem a obnoveny plochy poškozené stavbou

·      výsadby rostlin - výsadba vzrostlých stromů s balem včetně zhotovení dřevěného kotvení, obalu kmene, provedení výchovného řezu a zhotovení stromových mís, výsadba keřů, popínavých rostlin, trvalek a trav, všechny výsadby byly zamulčovány drcenou borkou a štěpkou

·      mobiliář – dodávka a instalace parkových laviček

·      předmětem dodávky je i následná povýsadbová péče