Propustný mlat na Petříně

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala na území hl. m. Prahy pro MHMP práce v rámci zakázky „Zhotovení propustného mlatu v Petřínských sadech“.

Předmětem zakázky byla oprava a realizace mlatové plochy vedle Petřínské Rozhledny. Jednalo se o obnovení poškozené a nevyhovující mlatové plochy s použitím nového propustnějšího certifikovaného mlatového povrchu PARKDECOR. Součástí zakázky bylo  odtěžení poškozených a zahliněných povrchů, celoplošné doplnění povrchů, osazení kovových svodnic, provedení zemních krajnic a finální úpravy mlatových povrchů včetně vlhčení a válcování vibračním válcem.