Protierozní úpravy časti svahu Radlice

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Československou obchodní banku a.s. v roce 2020 práce na zakázce „Protierozní úpravy časti svahu Radlice“

Předmětem zakázky bylo zřízení pěší komunikace a realizace protierozních úprav na svahu v Radlicích.

Práce spočívaly v tomto plnění:

·      terénní úpravy a zemní práce na podkladech cest – odtěžování zeminy pro zřízení podkladních vrstev komunikace, modelace podélného profilu cesty, zřizování výkopů pro schodiště a protierozní úpravy

·      komunikace – zhotovení nových podkladních konstrukcí návozem ŠD vrstev, hutnění a urovnávání ŠD do příslušné nivelety komunikace, provedení pochozích ploch komunikace z žulové odsekové dlažby a z mlatových povrchů

·      sadové úpravy – ohumusování ploch a založení nových trávníků, řezy keřů

·      zřízení dubových schodišť a svodnic vč. opatřením protiskluzovými sítěmi, zřízení kamenných dešťových žlabů