Protipovodňové opatření břehu Lužnice - sadové úpravy, mlatové cesty

Společnost Zahradní architektura Tábor s.r.o. pro stavební firmu provádějící zakázku „Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“ realizovala mlatové cesty a sadové úpravy.

Kompletní sadové úpravy spočívaly v terénních úpravách, výsadbě vzrostlých stromů a keřů a odborném ošetření rostlin. Výsadby stromů byly provedeny včetně ukotvení stromů, hnojení, zhotovení ochrany stromů a mulčování. Výsadby popínavých rostlin byly provedeny včetně zhotovení treláží.  Dále firma realizovala založení nových parkových trávníků, včetně přípravy půdy a dodání osiva. Součástí realizace bylo dále kompletní zhotovení mlatového chodníku.