Regenerace části vnitrobloku Konstantinova - Černockého, Praha 11

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Městskou část Praha 11 v roce 2020 práce na zakázce

„Regenerace části vnitrobloku Konstantinova - Černockého, Praha 11“ 

Předmětem zakázky byla celková obnova parčíku vnitrobloku ulic Konstantinova - Černockého v MČ Prahy 11.

Práce spočívaly v tomto plnění:

·      bourací práce, demolice – odstranění zděných květníků a stávající plochy z betonové dlažby, vybourání betonových obrubníků u stávajících komunikací, vybourání stávajícího mobiliáře vč. likvidace vybouraných materiálů

·      terénní úpravy – vyrovnání ploch po vybouraných objektech

·      zemní práce na podkladech – příprava plochy pro novou dlažbu

·      komunikace - zhotovení nové plochy z betonové dlažby, osazení nových betonových obrubníků, pokládka nových asfaltových vrstev chodníků

·      sadové úpravy – kácení a odstranění nevhodných dřevin, arboristické ošetření dřevin (zdravotní a bezpečnostní řezy stromů), založení nových parkových trávníků, výsadba vzrostlých stromů, založení trvalkových záhonů včetně lanového oplocení, výsadba trvalek a cibulovin

·      ostatní práce – zhotovení nových zídek z lícového zdiva vč. osazení dubových sedáků, dodání a montáž nového odpadkového koše a kolostavů, dodání 2 setů betonového šachového stolu vč. sedáků