Regenerace Husova parku

Firma Zahradní architektura Tábor, spol. s r.o. realizovala v roce 2008 – 2009 v Táboře akci „Regenerace Husova parku – sadové úpravy“. Jednalo se o komplexní rekonstrukci parku. Vlastní práce spočívaly  v pokácení neperspektivních dřevin a odstranění keřových skupin.  Do parku bylo vysazeno 25 kusů nových stromů, 2500 kusů keřů a byla provedena celková rekonstrukce trávníků. V centrální části parku byly založeny dva štěrkové záhony a na výsušných lokalitách byla provedena podsadba ze suchomilných trvalek.