Regenerace parku Židovské pece

Firma  Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovalo pro Městskou část Praha 3 akci „Regenerace parku Židovské pece“ .

Jednalo se o kompletní regeneraci západní části parku, tedy o celkovou obnovu zeleně, stavební a technické úpravy komunikací a drobnou zahradní architekturu, a to v poměrně svažitém území.

Součástí realizace byly: 

 • rozsáhlé bourací práce a demolice – odstranění stávající zpevněné asfaltové plochy, dlažeb a obrubníků včetně podkladů, odstranění zídek, zábradlí a mobiliáře 
 • rozsáhlé terénní úpravy, zemní práce
 • osazení dřevěných palisád pro stabilizaci svahů, svahování násypů
 • zhotovení asfaltových ploch pro komunikace
 • zhotovení barevného asfaltového koberce pískové barvy
 • zhotovení zámkové dlažby a kamenné dlažby z žulových kostek a odseků, včetně zhotovení podkladních vrstev
 • zhotovení zídek z lomového kamene a pískovcových desek
 • osazení kamenných a betonových obrubníků, rigolů a příkopových žlabů
 • drenážní systém, instalace vsakovacích bloků, osazení poklopů
 • instalace veřejného osvětlení
 • dodávka a osazení prefabrikovaných betonových bloků na sezení včetně dubových sedacích kvádrů
 • dodávka a montáž mobiliáře – odpadkové koše, stoličky, zahrazovací sloupky, betonové zahrazovací koule
 • dodávka a montáž dřevěných herních prvků, včetně zhotovení dopadové plochy
 • komplexní sadové úpravy - kácení stromů včetně odstranění pařezů, odstranění nevhodných keřů,  arboristické ošetření dřevin lezeckou technikou, výsadba vzrostlých stromů, keřů a trvalek, přesazení stávajících vzrostlých dřevin, založení parkových trávníků, zpevnění svahů.