Rekonstrukce cesty podél Malé říčky v parku Stromovka

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Hlavní město Prahu, OCP MHMP v roce 2020 zakázku

 „Rekonstrukce cesty podél Malé říčky v parku Stromovka“

Předmětem zakázky byla celková obnova parkové cesty v exponované lokalitě významného pražského městského parku Královská obora – Stromovka.

Práce spočívali v tomto plnění:

·      bourací práce, demolice – vybourání betonového základu původního oplocení, rozrušení stávajícího krytu vč. likvidace, demontáž mobiliáře

·      odhalení kořenů stávajících stromů technologií Airspade

·      terénní úpravy a zemní práce na podkladech cest

·      komunikace – zhotovení nových podkladních konstrukcí provedením stabilizace podloží a návozem nových ŠD vrstev, hutnění a urovnávání vrstev do příslušné nivelety komunikace, provedení mlatového obrusného krytu povrchu pěší komunikace a žulové dlažby v místech nájezdů na komunikaci

·      sadové úpravy – oprava dotčených trávníků, ohumusování ploch a založení nových trávníků

·      ostatní práce – osazení SDZ, výměna kovového zábradlí za nové, zřízení dřevěných sedacích stupňů, dodání a montáž nových odpadkových košů, osazení kamenných patníků cesty