Rekonstrukce okolí vodárenské věže

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala práce v rámci zakázky „Rekonstrukce vodárenské věže a zahrady včetně herního prostoru pro detašované pracoviště MŠ Na Výšinách a Dům dětí a mládeže, Praha 7"

Předmětem zakázky byla celková obnova prostoru plochy u Vodárenské věže a hřiště MŠ včetně přilehlé zelené plochy a zeleně. Rekonstrukce probíhala v rámci akce rekonstrukce významné architektonické památky Vodárenské věže.

Práce spočívaly v tomto plnění:

·     bourací práce a demolice  – odstranění stávajících herních prvků, bourání základů po odstraněných budovách

·     rozsáhlé terénní úpravy a zemní práce na podkladech cestního systému a reliéfu hřiště

·     zhotovení kamenných dlažeb

·     kompletní realizace mlatových cest včetně zhotovení obrubníků z ocelové pásoviny

·     mobiliář – dodávka a instalace nového mobiliáře a truhlářských prvků – parkové lavice a stoly, dětský zahradní nábytek, odpadkové koše, litinové pítka, mlhoviště, stojany na kola, lavice na odkládání věcí, dřevěný přístřešek na nářadí, dřevěné kompostéry a vyvýšené záhony

·     herní prvky - dodávka a instalace herních prvků (prolézací sestava, vodní hřiště), včetně zhotovení dopadové plochy

·     arboristické ošetření dřevin – zdravotní řezy stromů, pokácení dřevin lezeckou technikou

·     komplexní sadové úpravy – založení parkového trávníku a květnaté louky, založení záhonů, výsadba vzrostlých stromů, vícekmenných solitér, ovocných stromů, keřů, trvalek a cibulovin

·     zelená střecha – včetně  dodávky a rozprostření střešního substrátu, ozelenění  střechy, povýsadbová péče