Rekonstrukce povrchu hřiště ZŠ Starostrašnická

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro ZŠ Speciální, Praha 10, Starostrašnická 45, příspěvkovou organizaci zřízenou MHMP zakázku „Rekonstrukce povrchu hřiště“.

Předmětem zakázky byla celková obnova prostoru hřiště a přilehlé zelené plochy a zeleně. Rekonstrukce probíhala za plného provozu speciální školy.

Práce spočívaly v tomto plnění:

·     bourací práce a demolice  – odstranění podkladů a asfaltů stávajících komunikací, odstranění stávajících herních prvků

·     rozsáhlé terénní úpravy a zemní práce na podkladech cestního systému a reliéfu hřiště

·     komunikace – zhotovení podkladních vrstev a speciálního ručně litého pryžového povrchu hřiště

·     herní prvky – instalace nových herních a truhlářských prvků

·     dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí

·     arboristické ošetření dřevin – řezy stromů a keřů

·     sadové úpravy – založení parkových trávníků a záhonů, výsadba vzrostlých stromů, keřů, trvalek a cibulovin, mulčování