Rekonstrukce zelené plochy u Letenské vodárny

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro MČ Praha 7 akci 

„Rekonstrukce zelené plochy U Letenské vodárny“.

Jednalo se o rekonstrukci zelené plochy v ulici U Letenské vodárny, k.ú. Bubeneč, Praha 7, spočívající v tomto plnění:

·     bourací práce a rekultivace – odstranění dlažeb a obrubníků, frézování živičného povrchu, odstranění podkladů, zemní práce, úpravy terénu

·     asanační a arboristické práce – kácení stromů včetně odstranění pařezů, odstranění keřových skupin, arboristické ošetření dřevin včetně instalace bezpečnostní vazby

·     mobiliář – dodávka a instalace odpadkových košů, košů na psi exkrementy, psího pisoáru, zahrazovacích sloupků, ochranné mříže ke stromům a  kompletní zhotovení nerezové podpůrné lankové konstrukce pro popínavé rostliny, nátěr a oprava stávajícího ocelového oplocení

·     veřejné osvětlení – dodávka a instalace svítidel a stožárů veřejného osvětlení, včetně demontáže původních svítidel a stožárů

·     komunikace a zpevněné plochy – zhotovení podkladů, zhotovení komunikace s asfaltovým povrchem, zhotovení velkoformátové betonové dlažby včetně obrubníků, dlážděné plochy z drobných kostek 

·     sadové úpravy – výsadba trvalek, cibulovin, keřů a vzrostlých stromů včetně založení záhonů, mulčování, ukotvení stromů.