Rekreační a kondiční areál Rak

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala v roce 2014 v Praze 4 - Modřanech akci „REKREAČNÍ A KONDIČNÍ AREÁL RAK“ .

Jednalo se o komplexní rozsáhlou rekonstrukci stávajících areálů. Stavba zahrnovala vybudování rekreačního areálu s in-line dráhou a dopravním hřištěm, vybudování kondičního areálu s atletickým oválem a vnitřními sektory se všestranně zaměřenými sportovišti pro rozvoj všech sportovních odvětví a dále doplnění celého areálu terénními a sadovými úpravami. 

Součástí realizace byly: 

·      demolice – odstranění zídek, betonových cest a stávajícího oplocení s betonovou podezdívkou, 

·      rozsáhlé terénní úpravy, zemní práce a modelace terénu

·      in-line dráha a dopravní hřiště z pružné stabilizační ELD podložky a sportovního akrylátu s barevným nástřikem, včetně vodorovného a svislého dopravního značení, pokládky obrubníky a odvodňovacích žlabů,

·      zhotovení hřiště na kuličky a hřiště na petanque včetně dřevěných obrubníků

·      atletický ovál a běžecká dráha z EPDM elastického povrchu včetně lajnování, položení odvodňovacích žlabů a obrubníků

·      vrh koulí s betonovým kruhem, obrubníkem z recyklované pryže a dopadové plochy z technického písku, 

·      skok daleký s povrchem z EPDM včetně doskočiště z technického písku a obrubníků z recyklované pryže, 

·      dodávka a montáž dětského hřiště včetně fitness prvků, 

·      položení umělého trávníku s křemičitým pískem,

·      víceúčelové hřiště s povrchem z EPDM materiálu včetně vybavení sportovním nářadím a zhotovení oplocení a branek z drátěného poplastovaného pletiva,

·      oprava stávajícího víceúčelového hřiště, která spočívala v opravě stávajícího dřevěného oplocení a oplocení z drátěného pletiva, odstranění původního povrchu a zhotovení nového povrchu z umělého trávníku,

·      zhotovení nového systémového mřížového oplocení s povrchovou úpravou z žárového pozinku včetně vstupních branek, vrat a betonové podezdívky,

·      zhotovení zpevněných ploch z mlatového povrchu, zámkové a zatravňovací dlažby a dlažby z lomového kamene, včetně lože a obrubníků, zhotovení opěrných zdí a tribuny z drátěných gabionů,

·      drenážní systém, úprava vodovodních přípojek, osazení vodoměrné šachty, instalace VO

·      dodávka a montáž mobiliáře – parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola,

·      rozsáhlé sadové úpravy včetně udržovací péče, spočívající v kácení a ošetření dřevin, výsadbě 200 ks stromů a 2100 ks keřů, založení a ošetření trávníků