Revitalizace Havlíčkova náměstí

Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala ve sdružení s firmou Gardenline s.r.o. pro Městskou část Praha 3 akci „Havlíčkovo náměstí - revitalizace“ .

Jednalo se o kompletní rekonstrukci celé plochy svažitého náměstí. 

Součástí realizace byly: 

- rozsáhlé bourací práce a demolice – odstranění stávající zpevněné asfaltové plochy, dlažby a obrubníků včetně podkladů, odstranění zídky a mobiliáře včetně lamp VO

- rozsáhlé terénní úpravy, zemní práce, modelace a stabilizace svahů

- zhotovení kamenné dlažby z žulových kostek a velkoformátové dlažby včetně zhotovení podkladních vrstev

- osazení kamenných obrubníků

-  zhotovení opěrných zídek z pískovcových kvádrů včetně hydrofobizačního nátěru

- zhotovení kamenného schodiště z žuly včetně zábradlí

- výroba a montáž atypického ocelového rámového oplocení

- dodávka a montáž mobiliáře – kovové parkové lavičky, atypické dubové lavice kotvené do kamenné zídky, odpadkové koše, lampy VO s SO

- výtvarné objekty – bronzové desky osazené do dlažby s texty epigramů

- instalace veřejného a slavnostního osvětlení

- drenážní systém, vodovodní přípojka

- automatický závlahový systém

- komplexní sadové úpravy - kácení stromů včetně odstranění pařezů, odstranění nevhodných keřů,  arboristické ošetření dřevin lezeckou technikou, výsadba vzrostlých stromů, keřů a trvalek, založení trávníků položením travního koberce a výsevem do dlažby.