Revitalizace Husových sadů

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Město Jindřichův Hradec zakázku „Revitalizace Husových sadů – 1. etapa, Jindřichův Hradec“.

Předmětem zakázky byla celková obnova zeleně, stávajícího vodního prvku, veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace, mobiliáře a cestní sítě. Jednalo se o revitalizaci Husových sadů od Masarykova náměstí k ulici Kostelní. Práce spočívali v tomto plnění:

·     bourací práce, demolice a rekultivace – rozebrání dlažeb komunikací, odstranění podkladů, vytrhání krajníků

·     rozsáhlé terénní úpravy, zemní práce

·     přípojky vodovodu a kanalizace, kompletní konstrukce ČOV, osazení vodovodních nádrží a jímek

·     komunikace – zhotovení podkladů, zhotovení komunikace z žulové dlažby včetně obrubníků a vodící linie

·     veřejné osvětlení – demontáž a instalace svítidel a stožárů veřejného osvětlení, včetně instalace rozvaděčů

·     vodní prvek – kompletní zhotovení vodního prvku z kamenných desek včetně technologie vodotrysků

·     mobiliář – dodávka a instalace odpadkových košů, parkových laviček a zahrazovacích sloupků

·     kácení stromů a odstranění dřevin

·     arboristické ošetření dřevin – řezy stromů prováděné lezeckou technikou, instalace bezpečnostní vazby

·     sadové úpravy – založení trávníků, výsadba vzrostlých stromů, keřů a trvalek, včetně založení záhonů, mulčování, ukotvení stromů.

·     povýsadbová péče po 3 roky