Revitalizace liniové zeleně v Plané nad Lužnicí

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Město Planá nad Lužnicí zakázku „Revitalizace liniové zeleně v Plané nad Lužnicí“.

Předmětem zakázky byla liniová výsadba dřevin v různých lokalitách města Planá nad Lužnicí.

Práce spočívaly v tomto plnění:  

·      zemní práce – výkop jam pro stromy a keře, zapravení substrátů

·      arboristické ošetření dřevin – zdravotní řezy stromů byly prováděny lezeckou technikou

·      výsadby rostlin - výsadba vzrostlých stromů s balem včetně zhotovení dřevěného kotvení, ochrany dřevin před okusem zvěří pletivem, zhotovení obalu kmene, provedení výchovného řezu a zhotovení stromových mís, výsadba keřů, všechny výsadby byly zamulčovány drcenou borkou

·      povýsadbová péče