Revitalizace mlatových cest v zámeckém parku Lysá nad Labem

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Město Lysá nad Labem zakázku „Revitalizace cest v zámeckém parku II.“

Předmětem zakázky byla celková obnova pěších komunikací v zámeckém parku, který je součástí památkově chráněného zámeckého areálu. Jednalo se o rekonstrukci cest s mlatovým povrchem včetně odvodnění.

Práce spočívaly v tomto plnění:  

·      terénní úpravy a zemní práce - odstranění stávajících podkladů, práce související s odvodněním cest a modelace terénu

·      komunikace – zhotovení podkladních vrstev pěších komunikací z hutněných štěrkodrtí, instalace ocelových obrub, provedení pochozí vrstvy mlatových povrchů a zřízení zemních krajnic

·      odvodnění – provedení dubových svodnic

·      sadové úpravy – založení trávníků na krajnicích, obnova trávníků dotčených stavbou a založení nových travnatých ploch na modelovaném terénu