Revitalizace školní zahrady ZŠ Školní náměstí 628 – 1. etapa

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro 2. ZŠ Školní náměstí 628 v Sezimově Ústí zakázku „Revitalizace školní zahrady ZŠ Školní náměstí 628 – 1. etapa".

Předmětem zakázky byla revitalizace části bývalé školní zahrady.

Práce spočívaly v tomto plnění:   

·      zemní práce – rozsáhlé terénní úpravy při skrývce zeminy a krajinářském řešení prostoru

·      bourací práce, demolice a kácení – odstranění betonové dlažby a obrub, kácení stromů a mýcení keřů

·      vodovod - byla provedena vodovodní přípojka pro zavlažování záhonů

·      elektro – byla provedena elektro přípojka pro obsluhu a osvětlení areálu

·      komunikace – zhotovení podkladních vrstev pěších komunikací, instalace ocelových obrub a provedení pochozí vrstvy mlatových povrchů ze štěrkodrti a praného říčního kameniva, v části komunikace byla dále položena nová betonová dlažba

·      mobiliář – zámečnické a truhlářské práce - byly vyrobeny a osazeny ocelovo-dřevěné parkové lavice, dřevěné vyvýšené záhony a dřevěné „podium“

·      sadové úpravy – výsadba trvalek, okrasných trav, keřů a vzrostlého stromu, založení skalky, založení trávníků a květnaté louky