Revitalizace zeleně - Plánské nábřeží

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Město Planá nad Lužnicí zakázku „Revitalizace zeleně v lokalitě Plánské nábřeží“. 

Předmětem zakázky byla celková obnova prostorů a veřejné zeleně části města Planá nad Lužnicí – „Plánské nábřeží“.

Práce spočívaly v tomto plnění:

·     bourací práce a demolice  – odstranění podkladů v dotčených prostorech dle PD, odstranění stávajících prvků mobiliáře

·     terénní úpravy a zemní práce v prostorech pro komunikace, mobiliář, záhony a trávníky

·     komunikace – zhotovení podkladních vrstev a mlatových povrchů vč. obruby z žárově ošetřené oceli

·     mobiliář – dodávka a instalace parkových laviček, odpadkových košů, zahrazovacích sloupků, stojanů na kola, informačních panelů, kompozitních roštů a stromových mříží

·     atypický mobiliář – výroba dřevěných sedacích hranolů, výroba atypických dřevěných lavic s ocelovou konstrukcí, plovoucí mola

·     kácení stromů a keřů

·     arboristické ošetření dřevin

·     sadové úpravy – založení parkových a lučních trávníků, založení štěrkových trvalkových záhonů, výsadba vzrostlých stromů, keřů, trvalek a cibulovin, mulčování, ukotvení stromů, povýsadbová péče