Sadové úpravy v objektu Hvězdárny v Jindřichově Hradci

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Město Jindřichův Hradec v roce 2020 práce na zakázce:

„Sadové úpravy v objektu Hvězdárny v Jindřichově Hradci“

Předmětem zakázky byla celková obnova parkového prostoru v areálu Hvězdárny.

Práce spočívali v tomto plnění:

·      přípravné práce – kácení stromů, vytrhání pařezů, odstranění rozsáhlých ploch křovin, arboristické práce – redukční, zdravotní a bezpečnostní řezy lezeckou technikou u stávajících stromů

·      terénní úpravy a zemní práce na podkladech cest – zřízení zemních ramp pro bezbariérové komunikace, odstranění usazenin z jezírka, terénní úpravy svahů, zpřístupnění „mokřiny“, zřízení průlehu ve svahu k ochraně sousedních objektů před přívaly deště

·      komunikace – zhotovení nových podkladních konstrukcí návozem ŠD, hutnění a urovnávání do příslušné nivelety komunikace, provedení mlatového obrusného krytu povrchu pěší komunikace  a ztracených ocelových obrubníků 

·      sadové úpravy – doplnění ornice a substrátu na plochy pro výsadby a trávníky, založení záhonů v rovině i svahu, výsadba vzrostlých stromů, keřů a trvalek včetně zamulčování. Příprava ploch na založení a založení nových parkových trávníků v rovině i svahu. Instalace ochranných rohoží a dřevěných hatí na vybrané svahy.

·      mobiliář – dodávka a instalace mobiliáře – parkové lavičky a stoličky, přenosný kovové ohniště

·      ostatní práce – zřízení průlehu v zemním valu pro vjezd obslužné techniky se zřízením snímatelného pole plotu. Oprava stávajícího schodiště s instalací nového zábradlí. Osazení ochrany stávající studně dřevěným poklopem. Lokální oprava oplocení. Zřízení nového výtoku dešťové kanalizace do jezírka. Úprava plochy před skladovým domečkem – zřízení nové větve dešťové kanalizace, opevnění svahu rampy kamennou zídkou a provedení mlatového povrchu před domečkem. Realizace naznačení průběhu 15tého poledníku kamennými  liniemi.

·      následná péče – součástí zakázky je následná péče o zeleň po dobu 3 let