Sídelní zeleň Votice

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Město Votice zakázku „Sídelní zeleň - Votice“.

Předmětem zakázky byla celková obnova prostorů a veřejné zeleně částí města Votice ul. Tyršova, Masarykovo náměstí a lokalita u kláštera.

Práce spočívaly v tomto plnění:

·     bourací práce a demolice  – odstranění podkladů a asfaltů stávajících komunikací, odstranění stávajících prvků mobiliáře

·     rozsáhlé terénní úpravy a zemní práce na podkladech komunikací a reliéfu parku

·     komunikace – zhotovení podkladních vrstev a mlatových povrchů vč. žulových obrubníků

·     mobiliář – instalace nových prvků

·     kácení stromů a keřů – část i lezeckou technikou

·     arboristické ošetření dřevin – bezpečnostní a zdravotní řezy stromů, instalace vazeb

·     sadové úpravy – založení parkových trávníků, založení záhonů, výsadba vzrostlých stromů, keřů a trvalek, mulčování, ukotvení stromů, povýsadbová péče