Stavební a zahradnické práce na akci NKP Plzeň - Bolevec – Statek u Matoušů

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o., v roce 2020 práce na zakázce:

„Stavební a zahradnické práce na akci NKP Plzeň - Bolevec – Statek u Matoušů“

Předmětem zakázky byla v rámci kompletní rekonstrukce národní kulturní památky rejst. č. ÚSKP 329 realizace mlatových a travnatých ploch Selského dvora a celková rekonstrukce sadu za použití tradičních technologií.

Práce spočívaly v tomto plnění:
•    terénní úpravy a zemní práce
•    komunikace – zhotovení mlatových povrchů – jak v extravilánu stavby, tak i v prostorách stodoly přístavků
•    sadové úpravy – kácení stromů včetně odstranění pařezů, bezpečnostní a zdravotní řez stávajících stromů, založení záhonů, výsadba vzrostlých ovocných stromů, keřů, trvalek a cibulovin, založení trávníku travobylinnou směsí a na ploše dvora založení štěrkového pojízdného trávníku.