Stromořadí Hradešínská

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. realizovala pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. v roce 2021 zakázku

„Hradešínská, rekonstrukce komunikace Praha 10, č. 500015, úsek Chorvatská – U Vodárny - dosadba stromořadí, včetně následné péče“

Předmětem zakázky byla obnova stromořadí na jižní straně ulice v úseku U Vodárny a Chorvatská, v katastru městské části Prahy 10.

Realizace zakázky spočívala v tomto plnění:

   •  výsadba vzrostlých stromů včetně ručního hloubení jamek

 

   • dodávka strukturálního substrátu s obsahem biouhlu a bentonitu

 

   • zhotovení ochranného nátěru kmenů stromů, dřevěného kotvení a instalace zavlažovacích vaků

 

   • rozšíření prokořenitelného prostoru stromů pomocí tzv. kořenových cest pod podkladními vrstvami chodníku, vyplněné strukturálním substrátem

 

   • zhotovení rabátek z mlatového povrchu

 

   • zajištění dopravního značení

 

   • rozvojová a udržovací péče po dobu 5-ti let