Výsadba dřevin ve městě České Budějovice

Firma Zahradní architektura Tábor s.r.o. realizovala pro Statutární město České Budějovice zakázku „Výsadba dřevin ve městě České Budějovice v roce 2019".

Předmětem zakázky byla výsadba dřevin v různých lokalitách města České Budějovice.

Práce spočívaly v tomto plnění:   

·      výsadba 121 ks vzrostlých stromů – vyhloubení jam, výměna substrátu, výsadba stromů, ukotvení stromů třemi kůly včetně uvázání, hnojení rostlin, mulčování výsadbové mísy borkou, zálivka 

·      výsadba 422 ks keřů – chemické odplevelení ploch, příprava a založení záhonů, výměna substrátu, výsadba solitér, keřových skupin a živých plotů, hnojení rostlin, mulčování výsadeb borkou, zálivka 

·      povýsadbová péče – zálivka, pletí, řezy rostlin